Catharinakathedraal

Nieuws

Vrijwilligerslezing over kluizenares Alyt Ponciaens

12 februari 2023

Op 12 februari nam Biem Lap onze vrijwilligers mee in een lezing over Kluizenares Alyt Ponciaens en haar kluis in de Jacobikerk. Wat blijkt, we weten eigenlijk meer over een andere kluizenares, Suster Bertken, die een kluis gewoonde bij de Buurkerk. Ook de Geertekerk kende een kluizenares, Agnes van Zantwijc.

Bij de vergroting van de oude Jacobikerk in de 15e eeuw bouwde men een tweede transept oostelijk van het eerste transept. Zo ontstond tussen de beide transepten een ruimte van ongeveer 1,60 meter. Dit vormde de basis voor een cel met zicht op het koor via een klein raampje. Waarschijnlijk was er nog een grotere ruimte verbonden met deze cel. Het waren trouwens niet alleen vrouwen, er zijn ook mannelijke kluizenaars bekend. Het waren vermoedelijk vermogende mensen. Ze bekostigden zelf het bouwen van de kluis, en ook de jarenlange verzorging moest door hen betaald worden.

We willen Biem Lap hartelijk bedanken voor de interessante lezing!